Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
akut öppenvårdsbesök
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • akut öppenvårdsbesök
Definition
öppenvårdsbesök där patients tillstånd kräver omedelbar bedömning
Ämnesområde
Vårdkontakter
Beslutad
Senast beslutad 2004