Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
oplanerat öppenvårdsbesök
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • oplanerat öppenvårdsbesök
Definition
öppenvårdsbesök för vilket tid inte har avtalats
Anmärkning

Oplanerat öppenvårdsbesök är en administrativ benämning.

I den nationella statistiken räknas endast oplanerade öppenvårdsbesök som har dokumenterats i patientens journal.

Ämnesområde
Vårdkontakter
Beslutad
Beslutad 2004