Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
evidens
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • evidens
Definition
(i vetenskapliga sammanhang:) empiriskt insamlade belägg för eller emot ett antagande
Anmärkning

Vilka empiriska belägg som kan samlas in och därmed vad som utgör vetenskapligt stöd för en intervention (insats/åtgärd) kan variera såväl mellan som inom kunskapsområden.

Inom ramen för begreppet evidensbaserad praktik utgör evidens det vetenskapliga stödet för om en intervention (insats/åtgärd) är effektiv. Vetenskapligt stöd är inte något absolut utan handlar om vilken grad av tillförlitlighet som finns för en interventionens effekt.

Ämnesområde
Vård och omsorg
Beslutad
Beslutad 2012