Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
evidensbaserad praktik
Termstatus
Rekommenderad
Jämför
Synonymer
  • evidensbaserad praktik
Definition
medveten och systematisk användning av den bästa tillgängliga kunskapen, tillsammans med den professionelles expertis samt den berörda personens situation, erfarenhet och önskemål för beslut om interventioner (insatser/åtgärder) till enskilda personer
Anmärkning

Hur informationen från de olika kunskapskällorna vägs samman bestäms av det nationella och lokala sammanhanget, till exempel genom vilken tillgång som finns vad gäller lagstiftning på området, riktlinjer och sammanställning av lokal kunskap.

Ämnesområde
Vård och omsorg
Beslutad
Beslutad 2012