Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
diagnostisera
Termstatus
Tillåten
Jämför
Synonymer
  • ställa diagnos
  • diagnostisera
Definition
se under anmärkning till diagnoskod
Ämnesområde
Hälso- och sjukvård
Beslutad
Beslutad 2011