Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
brytpunkt till palliativ vård i livets slutskede
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • brytpunkt till palliativ vård i livets slutskede
Definition
övergång till palliativ vård i livets slutskede när det huvudsakliga målet med vården ändras från att vara livsförlängande till att vara lindrande
Anmärkning

Brytpunkten till palliativ vård i livets slutskede föregås av en helhetsbedömning av patientens tillstånd, som leder fram till ett ställningstagande om att ändra vårdens mål och innehåll. I samband med brytpunkten genomförs brytpunktssamtal med patienten och dennas närstående.

Brytpunkt är ett administrativt uttryck som framför allt används inom och mellan professioner.

Ämnesområde
Palliativ vård
Beslutad
Beslutad 2011