Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
brytpunktssamtal vid övergång till palliativ vård i livets slutskede
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • brytpunktssamtal vid övergång till palliativ vård i livets slutskede
Definition
samtal mellan ansvarig läkare eller tjänstgörande läkare och patient om ställningstagandet att övergå till palliativ vård i livets slutskede, där innehållet i den fortsatta vården diskuteras utifrån patientens tillstånd, behov och önskemål
Anmärkning

Om det är i enlighet med patientens önskemål erbjuds närstående att delta i brytpunktssamtal.

Det är vanligt att läkaren och personal i teamet har flera samtal med patienten och dennas närstående i samband med övergången till palliativ vård i livets slutskede.

Brytpunktssamtal dokumenteras i patientjournalen.

Brytpunktssamtal är ett administrativt uttryck som framför allt används inom och mellan professioner.

Ämnesområde
Palliativ vård
Beslutad
Senast beslutad 2012