Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
expediering
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • expediering
Definition
färdigställande och utlämning av förskrivet eller rekvirerat läkemedel, hjälpmedel, livsmedel och teknisk sprit
Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Senast beslutad 2013