Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
förskrivning av läkemedel
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • förskrivning av läkemedel
ÅHS Defintion
En läkemedelsförskrivning är en läkemedelsordination uttryckt i ett recept.
Definition
utfärdande av recept, livsmedelsanvisning eller hjälpmedelskort av behörig hälso- och sjukvårdspersonal
Anmärkning

Notera att begreppet skiljer sig från begreppet förskrivning av hjälpmedel. En person behörig att förskriva kallas förskrivare. Termen förskrivning kan även stå för själva resultatet av att förskriva.

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Senast beslutad 2020