Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
förskrivare
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • förskrivare
ÅHS Defintion
person behörig att utfärda recept
Definition
person behörig att utfärda recept, livsmedelsanvisning eller hjälpmedelskort
Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Senast beslutad 2020