Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
habiliteringsplan
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • habiliteringsplan
Definition
vård- och omsorgsplan som beskriver habilitering för den enskilde
Anmärkning

Habiliteringsplan utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående och tas i regel fram med den enskildes samtycke.

Det ska finnas mål för planerade insatser/åtgärder utifrån den enskildes behov.

Habiliteringsplanen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering.

Planeringen av habilitering ska samordnas när behov finns, men habiliteringsplanen kan också vara ett resultat av planering i den egna verksamheten.

Ämnesområde
Planer
Beslutad
Beslutad 2010