Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
avlösarservice i hemmet
Termstatus
Rekommenderad
Jämför
Synonymer
  • avlösarservice i hemmet
Definition
se under anmärkning till avlösning
Ämnesområde
Insatser
Beslutad
Beslutad 2004