Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
avlösning
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • avlösning
Definition
(inom socialtjänst:) individuellt inriktad insats i form av tillfälligt övertagande av närståendes vård och omsorg om berörd individ eller stöd och service till berörd individ
Anmärkning

Insatsen benämns avlösarservice i hemmet i 9 § 5 i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och syftar till att personer med funktionsnedsättningar regelbundet eller vid akuta behov får stöd och service.

Observera att termerna anhörig och närstående inte används konsekvent i lagtexterna.

Ämnesområde
Insatser
Beslutad
Senast beslutad 2016