Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
anhörig
Termstatus
Rekommenderad
Jämför
Synonymer
  • anhörig
Definition
person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna
Anmärkning

Observera att termerna anhörig och närstående inte används konsekvent i lagtexterna.

Ämnesområde
Roller
Beslutad
Beslutad 2004