Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
närstående
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
En närstående är en person som patienten anser sig ha en nära relation till.