Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
brevkontakt
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • brevkontakt
Definition
Definition saknas, se anmärkningen till <i>distanskontakt</i>.
Ämnesområde
Vårdkontakter
Beslutad
Senast beslutad 2017