Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
distanskontakt
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
Ett distanskontakt är ett besök där kontakt mellan en patient och en individuell vårdgivare sker digitalt eller via telefon.