Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
avvikelse
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • avvikelse
Definition
händelse som medfört eller som hade kunnat medföra något oönskat
Anmärkning

En avvikelse är antingen en negativ händelse eller ett tillbud.

Uttrycken avvikelse, negativ händelse och tillbud används i såväl hälso- och sjukvård som tandvård och socialtjänst när man rapporterar eller utreder någon form av oönskad händelse.

Ämnesområde
Allmänna begrepp
Beslutad
Beslutad 2017