Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
akut vårdtillfälle
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • akut vårdtillfälle
Definition
vårdtillfälle när patients tillstånd kräver omedelbart omhändertagande
Ämnesområde
Vårdkontakter
Beslutad
Beslutad 2003