Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
oplanerat vårdtillfälle
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • oplanerat vårdtillfälle
Definition
vårdtillfälle för vilket tid inte har avtalats
Anmärkning

Oplanerat vårdtillfälle är en administrativ benämning.

Ämnesområde
Vårdkontakter
Beslutad
Beslutad 2004