Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
överkänslighet
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • överkänslighet
Definition
ökad känslighet vid kontakt med faktorer i omgivningen som vanligtvis tolereras av en majoritet av människor
Ämnesområde
Uppmärksamhetsinformation
Beslutad
Senast beslutad 2015