Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
överkänslighetsreaktion
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • överkänslighetsreaktion
Definition
reaktion som orsakas av en viss överkänslighet
Ämnesområde
Uppmärksamhetsinformation
Beslutad
2015