Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
avskrivningsbeslut
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • avskrivningsbeslut
Definition
slutligt beslut om att avsluta handläggningen av ett ärende utan att det prövats i sak
Anmärkning

Exempelvis kan handläggningen av ett ärende som rör en enskild inom socialtjänsten avslutas genom ett avskrivningsbeslut om den enskilde under utredningens gång tar tillbaka sin ansökan eller begäran, om klagande återkallat sitt överklagande, om den enskilde flyttat eller om saken på annat sätt förlorat sin aktualitet.

Ett avskrivningsbeslut är möjligt att överklaga.

Ämnesområde
Handläggning
Beslutad
Beslutad 2011