Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
avvisningsbeslut
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • avvisningsbeslut
Definition
slutligt beslut om att, av formella skäl, inte ta upp ett ärende till prövning i sak
Anmärkning

Exempelvis kan handläggningen av ett ärende som rör en enskild inom socialtjänsten avslutas genom ett avvisningsbeslut om ärendet har uppkommit genom en ansökan från en person som inte har behörighet eller befogenhet att ansöka om insatser eller om ett överklagande inte kommit in i rätt tid.

Ett avvisningsbeslut är möjligt att överklaga och handläggningen av ärendet kan återupptas.

Ämnesområde
Handläggning
Beslutad
Beslutad 2011