Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
destruera
Termstatus
Rekommenderad
Jämför
Synonymer
  • destruera
Definition
utföra destruktion
Källa till definition
Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Ämnesområde
Allmänna begrepp
Beslutad
Beslutad 2009