Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
förhandsbedömning
Termstatus
Rekommenderad
Jämför
Synonymer
  • förhandsbedömning
ÅHS Defintion
bedömning av om en utredning skall inledas eller inte
Definition
(enligt SoL:) bedömning av om en nämnd ska inleda en utredning eller inte
Anmärkning

Innan en utredning inleds görs en bedömning om de förhållanden som kommit till nämndens kännedom genom anmälan eller på annat sätt än genom ansökan om bistånd kan föranleda någon åtgärd av nämnden.

Ämnesområde
Handläggning
Beslutad
Beslutad 2011