Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
bedömning
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
En bedömning är en vårdaktivitet i vilken en individuell vårdgivare gör en analys som syftar till att ta fram ett välgrundat påstående eller en välgrundad rekommendation av relevans för patientens fortsatta vård.