Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
beslutsmotivering
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • beslutsmotivering
Definition
del av ett slutligt beslut som tydligt anger de skäl som ligger till grund för beslutet
Ämnesområde
Handläggning