Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
beslutsmening
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • beslutsmening
Definition
del av ett slutligt beslut som tydligt anger vad som har beslutats
Ämnesområde
Handläggning
Beslutad
Beslutad 2011