Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
hälsa
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • hälsa
Definition
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada
Källa till definition
Baserad på WHO:s definition av hälsa
Anmärkning

Definitionen visar att hälsa kan stå för både ett allmänt positivt välbefinnande och en motsats till sjukdom: ”vara vid hälsa, vara frisk”. Men observera att hälsa också används i flera andra betydelser i allmänspråket men också inom vård och omsorg. Det innebär att om man vill vara precis måste man tydliggöra vilken betydelse som avses. Även i sammansättningar, som i till exempel hälsoproblem, hälsotillstånd, ohälsa, får hälsa sin betydelse utifrån sammanhanget.

Ämnesområde
Vård och omsorg
Beslutad
Senast beslutad 2016