Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
hälsoproblem
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
Ett hälsoproblem är ett hälsotillstånd som någon uppfattar som otillfredsställande.