Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
anmälan
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • anmälan
Definition
meddelande i vilket någon eller något anmäls
Källa till definition
Baserad på Nationalencyklopedins ordbok
Anmärkning

Anmälan inom vård och omsorg görs enligt bestämmelser i lag eller förordning.

Ämnesområde
Handläggning
Beslutad
Beslutad 2010