Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
barnskyddsanmälan
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
Anmälan till kommunernas socialtjänst (KST) om att socialnämnden kan behöva ingripa till ett barns skydd