Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
avdelningsvård
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
Avdelningsvård används vid behov om det krävs vård dygnet runt för att säkerställa den patientens vård och trygghet eller om undersökningar inte kan genomföras inom öppenvården.