Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
Förebyggande vård
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
Förebyggande vård är vård som avser att främja medborgarnas hälsa och välbefinnande samt förebygga sjukdomar och identifiera dem i ett så tidigt skede som möjligt.
- Exempel: I förebyggande vård ingår tjänster som bland annat hälsorådgivning och hälsoundersökningar samt screening.