Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
fullkostnad
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
Med fullkostnad avser den faktiska/verkliga kostnaden för sjukvårdsbesöket