Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
akutvård
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
akutvård är den medicinska specialitet som innefattar akuta, oplanerade patienter med sjukdomar eller skador som kräver omedelbar vårdinsats