Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
identifikationsuppgift
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
En identifikationsuppgift är en patients administrativa data som kan användas för att identifiera patienten.