Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
en icke medicinskt yrkesutbildad person
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
En icke medicinskt yrkesutbildad person är en individuell vårdgivare som har tillräcklig erfarenhet och yrkesskicklighet så att personen kan verka i yrken för yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning.