Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
hälsopåverkande faktor
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
En hälsopåverkande faktor är en levnadsvana eller livssituation som påverkar patientens hälsa och sjukdom. Med levnadsvana avses vanligen ANDTS, motion, och matvanor.