Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
hälsodeklaration
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
En hälsodeklaration är en journalhandling om en patients hälsa (som till exempel patientens eventuella sjukdomar, skador, mediciner och behandlingar) som fylls i av patienten själv eller dess närstående.