Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
habitualtillstånd
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
Ett habitualtillstånd är det hälsotillstånd i vilket en person vanligen befinner sig.
- Exempel: "Patienten har efter insatt medicinering återgått till sitt habitualtillstånd"