Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
generisk förskrivning
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
En generisk förskrivning är en läkemedelsförskrivning då en läkare eller tandläkare skriver det generiska namnet (den aktiva substansen, även kallat verksamt ämne) direkt på receptet istället för ett varumärke från ett specifikt läkemedelsbolag.