Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
första kontakt
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
En första kontakt är en närstående som en individuell vårdgivare först ska kontakta då en närstående behöver kontaktas.