Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
förbud
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
Ett förbud är en viljeyttring genom vilken en patient förbjuder utlämnande av en eller flera personuppgifter, uttryckt för en läkare eller en annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, i syfte att denna viljeyttring ska dokumenteras i patientens journalhandlingar.