Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
egenvård
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
Egenvård är vård när en patient utför hälso- och sjukvårdsåtgärder i hemmet, antingen själv eller med hjälp av en närstående eller en personlig assistent.