Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
egenmätning
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
En egenmätning är en aktivitet som genomförs av en patient eller av närstående till patienten och som genererar egengenererad patientdata.