Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
egengenererad patientdata
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
Egengenererad patientdata är patientdata som patienten eller en närstående genererat.
- Exempel: Egengenererad patientdata kan vara resultatet av egenmätningar men också bygga på till exempel hälsodeklaration eller "mående dagbok".