Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
donationsviljeyttring
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
En donationsviljeyttring är en viljeyttring som avser en patients vilja att donera sina organ eller vävnader, uttryckt för en läkare eller en annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, i syfte att viljeyttringen ska dokumenteras i patientens journalhandlingar.