Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
digifysisk vård
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
Digifysisk vård är vård som levereras genom både fysiska och digitala kanaler som kompletterar varandra.
- Exempel: Ett exempel på digifysisk vård kan vara att en patient möter en individuell vårdgivare antingen digitalt (distansbesök digitalt) eller via ett fysiskt möte (besök) beroende på situation och patientens behov.